loading...
หน้าแรก » แนวข้อสอบ สำหรับนักเรียน » แจกข้อสอบ 8 รายวิชา ข้อสอบเก็บคะแนน/ข้อสอบกลางภาค/ข้อสอบปลายภาค ระดับชั้น ป.1-ม.6

แจกข้อสอบ 8 รายวิชา ข้อสอบเก็บคะแนน/ข้อสอบกลางภาค/ข้อสอบปลายภาค ระดับชั้น ป.1-ม.6

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 4 ต.ค. 2560 08:31:50 น. เข้าชม 14342 ครั้ง

แจกข้อสอบ 8 รายวิชา ข้อสอบเก็บคะแนน/ข้อสอบกลางภาค/ข้อสอบปลายภาค ระดับชั้น ป.1-ม.6 ☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>  
Share on Google+ GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 

แจกข้อสอบ 8 รายวิชา ข้อสอบเก็บคะแนน/ข้อสอบกลางภาค/ข้อสอบปลายภาค ระดับชั้น ป.1-ม.6

แจกข้อสอบ 8 วิชา
ข้อสอบเก็บคะแนน/ข้อสอบกลางภาค/ข้อสอบปลายภาค
ระดับชั้น ป.1-ม.6
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ป.3.rar18.3 MB2017-02-28
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ป.4.rar4.7 MB2017-02-28
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ป.5.rar4.2 MB2017-02-28
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ป.6.rar20.0 MB2017-02-28
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.1.rar10.2 MB2017-02-28
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.2.rar9.7 MB2017-02-28
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.3.rar17.0 MB2017-02-28
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.4-6 (1).rar828 KB2017-02-28
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.4-6 (2).rar828 KB2017-02-28
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.4-6.rar828 KB2017-02-28
อจท.ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.6.rar13.7 MB2017-02-28


วิธีการดาวน์โหลด http://www.webkroox.com/news-detail.php?id=251

คลังเก็บ ข้อสอบ 8 กลุ่มสาระหลักสูตร 2551 ชั้น ป.1 – ป.6 ดาวน์โหลดด่วนคลิกที่นี่

คลังเก็บบล็อก
ข้อแนะนำสำหรับการดาวน์โหลด เมื่อเปิดลิ้งก์ขึ้นมาจะเห็นโฆษณา จากนั้นสังเกตมุมขวาบน ให้รอ 5 วินาที แล้วคลิก "กดข้าม" ก็จะเข้าสู่เว็บดาวน์โหลดทันที

ข้อสอบ 8 กลุ่มสาระหลักสูตร 2551 ชั้น ป.1 – ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 หลักสูตร 2551

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.2 หลักสูตร 2551


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระสุขศึกษา พละ ชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระศิลปะ ชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการงาน (คอมพิวเตอร์) ชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ป.2


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.3 หลักสูตร 2551


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระสุขศึกษา พละ ชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระศิลปะ ชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการงาน (คอมพิวเตอร์) ชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ป.3


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 หลักสูตร 2551


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระสุขศึกษา พละ ชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระศิลปะ ชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการงาน (คอมพิวเตอร์) ชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ป.4


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.5 หลักสูตร 2551


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระสุขศึกษา พละ ชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระศิลปะ ชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการงาน (คอมพิวเตอร์) ชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ป.5ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.6 หลักสูตร 2551


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระสุขศึกษา พละ ชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระศิลปะ ชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการงาน (คอมพิวเตอร์) ชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ป.6ข้อแนะนำสำหรับการดาวน์โหลด เมื่อเปิดลิ้งก์ขึ้นมาจะเห็นโฆษณา จากนั้นสังเกตมุมขวาบน ให้รอ 5 วินาที แล้วคลิก "กดข้าม" ก็จะเข้าสู่เว็บดาวน์โหลดทันทีผู้สนับสนุน
loading...
GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
ข่าวครูเกี่ยวกับครู คลิก ►
   
แจกฟรีใบงาน สื่อการสอน งานวิจัย แผนการสอน คลิก ►
 
***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน กดไลค์ให้ด้วยนะครับ***

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

สื่อ แนวข้อสอบ สำหรับนักเรียน

ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook